به گزارش سایت خبری مرودشت نا، به همت بسیج دانش آموزی مرودشت و با همکاری سایت خبری مرودشت نا، کلاس های آموزش خبرنگاری و سواد رسانه ای در مرودشت برگزار شد.

مردانه مدیر سایت خبری مرودشت نا در این دوره یک روزه به بیان مباحث خبرنویسی، سبک های خبری، سواد رسانه ای و روزنامه نگاری نوین پرداخت.