به گزارش سایت خبری مرودشت نا، پیامبر اکرم می فرمایند: خدا را بخوانید و به اجابت دعای خود یقین داشته باشید و بدانید خداوند دعا را از قلب غافل و بی خبر نمیپذیرد.

 

پوستر ولادت پیامبر