به گزارش سایت خبری مرودشت نا، در تصویر زیر حمل پراید با نیسان را مشاهده می کنید.