به گزارش سایت خبری مرودشت نا، با حضور جمعی از مسئولان لارستان از زحمات اسماعیل بهروز تل سرخی بشدار سابق بنارویه لارستان تقدیر و سجاد قنبری به عنوان بخشدار جدید بنارویه معرفی شد.

سجاد قنبری جوان مرودشتی لیسانس حقوق قضایی دارد و پیش از این کارشناس اداره کل مدیریت بحران استانداری فارس و بخشدار پاسارگاد بوده است.