به گزارش سایت خبری مرودشت نا، جشن بزرگ انقلاب در حسینیه ابوالفضل  (ع) روستای زنگی آباد برگزار شد.