به  گزارش سایت خبری مرودشت نا، تیم هندبال ایل باصری مرودشت در دیدار با تیم بهبهان تا آخرین لحظه برای صعود به مرحله بعد جنگید اما این دیدار با نتیجه ۲۲ بر ۲۲ به پایان رسید و یا وجود تساوی، تیم بهبهان با تفاضل گل بیشتر به مرحله بعد صعود کرد.
{{g:561}}