به گزارش سایت خبری مرودشت نا، همزمان با سراسر کشور بانگ الله اکبر در سراسر شهرستان مرودشت طنین انداز شد و آسمان شهر نورافشانی شد. تصاویر زیر نورافشانی و جشن مردم محله های علی آباد و محمد آباد را نشان می دهد.
{{g:562}}