به گزارش سایت خبری مرودشت نا، مسیر پیاده روی ۲۲ بهمن در مرودشت مشخص شد.