به گزارش سایت خبری مرودشت نا، مردم مرودشت بار دیگر با  حضور خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن حماسه ای دیگر آفریدند.
{{g:564}}