به گزارش سایت خبری مرودشت نا، ماشینی که در تصویر می بینید به انواع سلاح ها مجهز است و استکبار را هدف گرفته است.