به گزارش سایت خبری مرودشت نا، مردم باوجود مشکلات معیشتی و اقتصادی پای آرمان‌های نظام و عقایدشان هستند و بر عهدی که بستند استوارند به همین جهت در راهپیمایی امسال حضوری تماشایی داشتند.

مردم از پیر و جوان، مرد و زن، کارگر و کارمند، همه و همه برای آبروی نظام و ادامه نهضت و انقلاب آمدند اما در این میان رئیس‌جمهور در سخنرانی روز ۲۲ بهمن سخنانی بیان کرد که گویی تکرار سخنان ضدانقلاب بود.

برخی به‌جای اینکه به این فکر باشند که در دولتشان جبران مافات کنند و در دولتی که به نام امید است امید مردم را با چرخاندن کلید تدبیر به بار بیاورند با تکرار برخی شعارهای تاریخ‌مصرف گذشته کام مردم را در روز جشن تلخ می‌کنند.

روحانی در حالی در سخنرانی خود در ۲۲ بهمن بر طبل رفراندوم کوبید که مردم با حضورشان، پایدار بودن بر همان رفراندوم زمان امام را تائید کردند.
 
روحانی از دعوت مجدد برخی به‌قطار موفقیت و انقلاب حرف می‌زند و این در حالی است که هرکسی لیاقت سوارشدن بر قطار انقلاب را ندارد خصوصاً اینکه فرد یا افرادی باشند که روزی به دنبال خارج کردن قطار انقلاب از ریل بوده‌اند.