به گزارش سایت خبری مرودشت نا، صوت زیر دکلمه ای است که دختر شهید جلیل خادمی در سومین یادواره ۲۲۵ شهید ایل باصری اجرا کرد.