به گزارش سایت خبری مرودشت نا، آیین پاکسازی تخت جمشید با کمک گروه های مردم نهاد برگزار می شود.