به گزارش سایت خبری مرودشت نا، مردم روستای سیوند در ایام درخت کاری تعدادی نهال در گوشه و کنار این روستا کاشتند.