به گزارش سایت خبری مرودشت نا، دومین شماره خبرنامه صوتی مرودشت نا منتشر شد. این خبرنامه حاوی مهم ترین اخبار هفته گذشته شهرستان مرودشت است.