به گزارش سایت خبری مرودشت نا، در محور قدیمی مرودشت به سمت سعادت‌شهر بعد از نقش رجب، می‌توان خرابه و سنگ‌های شهری را دید که درگذشته یکی از آبادترین و بزرگ‌ترین شهرها بوده است.

شهر استخر رمزها و رازهای بسیاری در خود دارد که تاکنون به‌وسیله آثاری که از دل این شهر قدیمی به‌دست‌آمده تنها بخشی از این رازها و حقایق کشف‌شده است.

کارشناسان معتقد هستند قدمت این شهر تاریخی به قرن پنجم قبل از میلاد می‌رسد و تاکنون نیز آثاری از دوره قبل از میلاد، دوره اسلامی، ساسانی، هخامنشی و اشکانیان در این شهر کشف‌شده است.

وجود رودخانه سیوند که درگذشته پلوار نامیده می‌شد، یکی از دلایل اصلی سکونت مردم در شهر استخر است.

این شهر تاریخی در ابتدای حکومت ساسانیان شکوه خاصی داشته است اما به‌مرورزمان با حملات پی‌درپی اعراب بارها فتح شد و تنها چیزی که از آن‌همه شکوه برجای‌مانده است تکه ستون‌ها و آثاری است که از دل این شهر کشف‌شده و هر رهگذری را به فکر و عبرت وا‌می‌دارد.