به گزارش سایت خبری مرودشت نا، مجموعه پرورش اسب یاشار در بخش مرکزی مرودشت و روستای خیرآباد است و به تولید و پرورش اسبان اصیل می پردازد.
{{g:598}}