به گزارش مرودشت نا مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان در شهر سیدان و محله علی آباد از هر سال گسترده تر برگزار گردید و مردم سیدان عشق خود به اهل بیت را نشان دادند و یکپارچه به عزاداری برای سید و سالار شهیدان حسین بن علی علیه السلام و یاران با وفایش پرداختند.

همه چیز در مورد شهر سیداناخبار شهر سیدان و عکس های عاشورا در سیدانعزداران حسینی در شهر سیدان و محرم در شهر سیداناخبار شهر سیدان