به گزارش سایت خبری مرودشت نا، زنگ مهر و ایثار با حضور جمعی از مسئولان مرودشت در دبیرستان فرزانگان ۲ مرودشت طنین انداز شد.