به گزارش سایت خبری مرودشت نا به نقل از روابط عمومی اداره کل استاندارد فارس، مرتضی رهنما گفت: کارشناسان این اداره کل ۱۹ وسیله بازی شهربازی رویای مرودشت را بدلیل عدم رعایت قوانین استاندارد پلمب کردند.

وی ادامه داد: قطار کودک، ترن هوایی، تاب، چرخ وفلک، بالن، کشتی، صندلی پرنده، سورتمه، ماشین برقی، قایق پدالی، قایق دستی، سالتو، ترامپلین، سازه بادی و های کوپتر پلمب شد.

مدیرکل استاندارد استان فارس تصریح کرد: متاسفانه بهره بردار این وسایل به اخطارهای کارشناسان اداره کل استاندارد توجهی ننموده و حتی در یک مرحله از بازرسی و  پلمب وسایل مذکور ممانعت بعمل آورده بود.

رهنما از جعل تاریخ انقضای گواهی استاندارد برخی از تجهیزات مذکور توسط بهره بردار و همچنین جعل گواهی استاندارد برای برخی دیگر از دستگاه ها خبر داد و افزود : در حال حاضر دستگاه های یاد شده در شهربازی رویای مرودشت پلمب بوده و بهره بردار اجازه استفاده از آنها را ندارد.

مدیر کل استاندارد فارس از ارسال پرونده تخلف بهره بردار شهربازی رویای مرودشت به دادستانی شهرستان مرودشت خبر داد و گفت : این اداره کل تا حصول نتیجه قضایی پرونده را پیگیری می کند.