به گزارش سایت خبری مرودشت نا، به همت هیات ورزش های ناشنوایان شهرستان مرودشت، یک دوره مسابقات والیبال بین تیم های ناشنوایان مرودشت برگزار شد و در پایان ناصر زارع مسئول هیات ناشنوایان این شهرستان با اهدا هدایایی از تیم پیروز تقدیر کرد.