به گزارش سایت خبری مرودشت نا، مردم مرودشت از ابتدای خیابان مدرس تا تپه شهدای گمنام را در روز اربعین پیاده طی کردند.