به گزارش سایت خبری مرودشت نا، مردم مرودشت در یوم الله ۱۳ آبان همزمان با سراسر کشور بار دیگر انزجار خود را از استکبار و در راس آن آمریکا اعلام کردند.