به گزارش سایت خبری مرودشت نا، تحولات آینده اقتصاد جهانی به نوعی است که در ابعاد مختلف از جمله اقتصادی، فرصت ها و تهدیداتی را برای اقتصاد ایران به دنبال خواهد داشت که خروج تدریجی از رکود اقتصادی و همچنین انتقال مرکز ثقل رشد اقتصادی به سمت و سوی کشورهای نوظهور و حضور در عرصه بازار رقابتی جهانی از جمله این فرصت ها است.
در این وادی، اقتصاد مقاومتی الگویی است که تلاش می کند با ترمیم ساختارهای نامناسب اقتصاد داخلی و با در نظر گرفتن استقلال بخشیدن به کشور در رقابت بین المللی و از سوی دیگر با تاکید بر کارآفرینی و نو آوری در جهت توسعه پایدار، گام های عملیاتی را طی کند.
افزایش تولیدات داخلی، کالاهای اساسی و اولویت بخشی به تولید و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در واردات با هدف کاهش وابستگی به کشورهای خاص و محدود از اهداف مهم الگوی اقتصاد مقاومتی است.
صنایع کشور داعیه دار، رشد تولید و کاهش بیکاری است که قطعا تامین مالی پروژه های صنعتی برای توسعه این نیروی محرک از اهمیت بالایی برخوردار است که قطع به یقین مهم ترین جایگاه برای تامین منابع عظیم مالی، بازار سرمایه است که به نوعی موتور محرک رشد اقتصادی کشور است.
توسعه توان تولید داخلی بر رقابت پذیری در زنجیره های تولیدات خارجی از اهداف اقتصاد مقاومتی است که افزایش نوآوری و بهره وری تولیدات داخلی ریشه در تحرک اصل رقابت پذیری است.
فعالیت در بازار رقابتی و شفافیت در این بازار یکی از مهم ترین عوامل موثر بر رشد تولید و افزایش بهره وری در تولید است.
جلوگیری از اقدامات و فعالیت های فسادزا در حوزه های مالی و پولی از مهم ترین سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است که شفافیت در بازار سرمایه امکان رانت جویی را کاهش و حتی به حداقل ها می رساند.
پیشبرد روند دیپلماسی اقتصادی همراه با رشد و توسعه روابط دیپلماتیک، قطعا باید همگام با بهبود زیرساخت های جذب سرمایه گذار خارجی در کشور انجام شود که گسترش زمینه های حقوقی و اجرایی فعالیت های شرکت ها خارجی در داخل از جمله این زیرساخت ها است.
تقویت سهام عدالت که واگذاری و مشارکت مردم در شرکت های دولتی به منزله مشارکت مردم در اقتصاد کشور از الزامات اقتصاد مقاومتی است.
مشخصه اصلی یک اقتصاد مقاوم انعطاف‌پذیری در برابر شوک‌های خارجی است چرا که زمانی که طوفان می‌آید، درخت خشک به راحتی می شکند اما یک درخت انعطاف‌پذیر می‌تواند طوفان را از سر بگذراند و اقتصاد مقاومتی پیش از آن که یک مدل اقتصادی باشد یک مطالبه‌گری واقع بینانه و هوشمندانه برای رفع آسیب‌پذیری‌ های اقتصاد ایران است که متولیان امر به خصوص مسئولان اقتصادی باید تفکرات خود را اصلاح و همسو کنند.

نویسنده: محمد رحیمی