به گزارش سایت خبری مرودشت نا، محمد جعفر شکوهی رئیس آموزش و پرورش کامفیرو‌ز در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره فیلم منتشر شده از مدرسه متوسطه اول شهدای شمس روستای کهنه ده  این شهرستان اظهار کرد: با انتشار این فیلم به سرعت کارشناس و  حراست آموزش و پرورش منطقه به این مدرسه مراجعه کردند تا از اصل ماجرا باخبر شوند.

وی ادامه داد: بعد از بررسی‌ها معلوم شد مدرسه به هیچ وجه فاقد میز و نیمکت نبوده است بلکه برای امتحان دادن، مدیر این تصمیم را گرفته بوده است.

رئیس آموزش و پرورش کامفیرو‌ز استان فارس بیان کرد: یکی از مراقبان جلسه امتحان به دلیل شرکت در دوره های ضمن خدمت در مدرسه حضور نداشته است و مدیر مدرسه دانش آموزان را در راهرو با هم ادغام کرده است تا کمبود مراقب جلسه امتحان نداشته باشند.

شکوهی با اشاره به اینکه به مدیر مدرسه به دلیل این اقدام تذکر داده شد، اظهار کرد: با وجود میز و نیمکت برای نشستن دانش آموزان،  مدیر به هیچ وحه اجازه ندارد دانش‌آموزان را روی زمین بنشاند.

وی تصریح کرد: حدود یک ماه پیش جلسه ای با اعضای شورای مدرسه داشتم و درآمد حاصله از فروش تجهیزات یکی از مدارس مخروبه حوالی این مدرسه  به این فضای آموزشی  اختصاص می‌یابد.

رئیس آموزش و پرورش کامفیرو‌ز استان فارس بیان کرد: با توجه به این محل درآمدی تمام کلاس‌های درس‌های درس این مدرسه به میز و نیمکت تجهیز شده اند و  امکانات نسبی برای تحصیل دانش آموزان وجود دارد.

برای مشاهده فیلم این مدرسه کلیک کنید