به گزارش سایت خبری مرودشت نا به نقل از تنویر، فرمانده سپاه مرودشت وتعدادی از کارکنان سپاه به همراه امام جمعه مرودشت به مناسبت روز پرستار در بیمارستان شهید مطهری حضور یافته و با اهدا گل و شیرینی از پرستاران تجلیل کردند.
دیدار واهدا گل وشیرنی به پرستاران بیمارستان شهید مطهری
دیدار واهدا گل وشیرنی به پرستاران بیمارستان شهید مطهری
دیدار واهدا گل وشیرنی به پرستاران بیمارستان شهید مطهری