به گزارش سایت خبری مرودشت نا، به همت هیات محبین الزهرا(س) مرودشت، کمپین “به یاد شهید محسن حججی” در مرودشت راه اندازی شد.