به گزارش سایت خبری مرودشت نا، مراسم ورود نمادین امام خمینی(ره) در مرودشت برگزار و در این مراسم زنگ انقلاب در میدان امام خمینی(ره) مرودشت طنین انداز شد.