به گزارش سایت خبری مرودشت نا، محفل انس با قرآن در مسجدالرسول مرودشت برگزار شد.