به گزارش سایت خبری مرودشت نا، تصاویر زیر دومین روز نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی را دربوستان انقلاب مرودشت نشان می دهد.