به گزارش سایت خبری مرودشت نا به نقل از تنویر، محفل انس باقران، ایستگاه صلواتی، نواختن زنگ انقلاب در مدارس، نهضت های مختلف روشنگری،دیدار باخانواده شهدا، مسابقات ورزشی،اردوی جهادی، برپایی نمایشگاه و…از جمله اقداماتی است که به مناسبت دهه فجر در سیدان برگزار شد.

اجرای برنامه های متنوع دهه فجر در حوزه امام سجاد(ع) سیدان
اجرای برنامه های متنوع دهه فجر در حوزه امام سجاد(ع) سیدان
اجرای برنامه های متنوع دهه فجر در حوزه امام سجاد(ع) سیدان
اجرای برنامه های متنوع دهه فجر در حوزه امام سجاد(ع) سیدان
اجرای برنامه های متنوع دهه فجر در حوزه امام سجاد(ع) سیدان
اجرای برنامه های متنوع دهه فجر در حوزه امام سجاد(ع) سیدان
اجرای برنامه های متنوع دهه فجر در حوزه امام سجاد(ع) سیدان
اجرای برنامه های متنوع دهه فجر در حوزه امام سجاد(ع) سیدان
اجرای برنامه های متنوع دهه فجر در حوزه امام سجاد(ع) سیدان
اجرای برنامه های متنوع دهه فجر در حوزه امام سجاد(ع) سیدان