به گزارش سایت خبری مرودشت نا،  در زیر تصاویری از زندگی اطراف مان را مشاهده می کنید.