به گزارش سایت خبری مرودشت نا، همایش بزرگ دختران مادری به همت مرکز کتاب دیباچه در سالن شهرداری مرودشت برگزار شد.