به گزارش سایت خبری مرودشت نا به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه ۸ اسفند ۱۳۹۷ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری – مصوب ۱۳۶۲- تصویب کرد:

۱- روستای فاروق دهستان خفرک علیا بخش سیدان شهرستان مرودشت در استان فارس، به شهر تبدیل و به عنوان شهر فاروق شناخته می‏ شود.

۲- روستای دهکویه دهستان دهکویه بخش مرکزی شهرستان لارستان در استان فارس،  به شهر تبدیل و به عنوان شهر دهکویه شناخته می ‏شود.

۳- مرکز دهستان دهکویه به روستای کورده دهستان یادشده تغییر می‏ یابد.