به گزارش سایت خبری مرودشت نا، مسئول توسعه بازرگانی ،جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت گفت :گوشت و مرغ منجمد دولتی ویژه طرح تنظیم بازار با قیمت مصوب در مناطق حاشیه ای شهر در حال توزیع می باشد .

امید روستا روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا افزود:مقدار ده تن گوشت منجمد و ۴ تن گوشت گرم گوساله و۲۲ تن مرغ منجمد در غالب طرح تنظیم بازار ویژه پایان سال در بین مردم شهرستان مرودشت در حال توزیع می باشد.
وی اظهار داشت از این مقدار گوشت و مرغ منجمد حدود دو تن ونیم گوشت و پنج تن مرغ در بخش های کامفیروز جنوبی و شمالی ،سیدان،درودزن وبخش مرکزی در حال توزیع بین مردم می باشد .
روستا قیمت هرکیلو گوشت منجمد را ۳۱۵۰۰۰هزار ریال و گوشت گرم گوساله را ۴۲۰۰۰۰هزار ریال ومرغ منجمد نیز به قیمت ۱۰۵۰۰۰ ریال ذکر کرد .
روستا در ادامه تصریح کرد :این مقدار گوشت گرم گوساله ومنجمد ومرغ روزانه بین چندین قصابی در سطح شهر ومرکز تعاونی به همراه چندین نقطه از مراکز حاشیه ای شهر در حال توزیع می باشد .
مسئول توسعه بازرگانی ،جهاد کشاورزی مرودشت همچنین از توزیع ۱۹۵ تن پرتغال دولتی به قیمت هر کیلو ۴۰۰۰۰ هزار ریال و۱۴۰ تن سیب به قیمت هر کیلو ۶۰۰۰۰ هزار ریال در مراکز طرح تنظیم بازار ویژه پایان سال برای عرضه به مردم شهرستان نیز خبر داد .
شایان ذکر است که شکر تعاونی نیز در غالب طرح تنظیم بازار به قیمت مصوب هر کیلو ۳۴۰۰۰ هزار ریال در بین قنادی ها ،بستنی بندی ها و مراکز عرضه به مردم در حال توزیع می باشد.
خبرنگار: سید بهنام موسوی