به گزارش سایت خبری مرودشت نا، در روزها و ساعات پایانی سال ۹۷ بازار مرودشت از شور و حال عیدانه مردم حکایت کرد.