به گزارش سایت خبری مرودشت نا، تصاویر زیر بارندگی ۶ فرودین در مرودشت و زرقان را نشان می دهد.