به گزارش سایت خبری مرودشت نا، بسیجیان مرودشت با حضور در محله سعدی شیراز نسبت به تخلیه آب و کمک به سیل زدگان محله سعدی اقدام کردند.