به گزارش سایت خبری مرودشت نا، تصاویر زیر بخشی از  حال و هوای نقش رستم در ایام تعطیلات نوروز را نشان می دهد.