به گزارش سایت خبری مرودشت نا، ابشار صفر در مجاورت ایستگاه راه آهن سیوند قرار دارد و در ایام نوروز یکی از تفرجگاه هایی است که به واسطه داشتن ارتفاعات بلند، آبشار و جوی های آب و طبیعت زیبا و نزدیکی به تنگ خشک و آبشار اوسر گردشگران و اهالی محل را مجذوب زیبایی های خود می کند.