به گزارش سایت خبری مرودشت نا، جشن نیمه شعبان در مهدیه مرودشت برگزار شد.