به گزارش سایت خبری مرودشت نا، در مسجد امام حسین(ع) دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت، نمایشگاه موزه عبرت برپا و شکنجه های ساواک و برشی از تاریخ رژیم منحوس پهلوی در معرض دید عموم قرار گرفت.