به گزارش سایت خبری مرودشت نا، مردم روزه دار مرودشت ظهر امروز وپس از نماز دشمن شکن جمعه، در پاسخ به بدعهدی آمریکا درمسئله برجام وحمایت از بیانیه ی شورای امنیت ملی راهپیمایی کردند.