به گزارش دریافتی سایت خبری مرودشت نا، محمد مهدی برومندی نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی به همراه بخشدار و اعضای شورای اسلامی سیدان بخش با امام جمعه سیدان دیدار کردند.