به گزارش سایت خبری مرودشت نا، مردم روستای سیوند در راهپیمایی روز قدس شرکت کرده و جنایت های اسرائیل را محکوم و بر آزادی قدس و فلسطین تاکید کردند.