به گزارش سایت خبری مرودشت نا، تصاویر زیر کوچه باغ های زیبای سیوند را نمایش می دهد.

اخبار مرتبط: