به گزارش سایت خبری مرودشت نا، به همت حوزه علیمه امام صادق(ع) مرودشت مراسم سوگواری امام صادق(ع) با حضور اقشار مختلف مردم مرودشت در حوزه علیمه برگزار شد.