به گزارش سایت خبری مرودشت نا، به همت سازمان اطلاعات سپاه شهرستان مرودشت با همکاری نیروانتظامی شهرستان مرودشت حدود ۱۸۰۰ لیتر مشروب در یکی از محلات شهر مرودشت کشف و توقیف شد.

در این زمینه دو نفر دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.