به گزارش سایت خبری مرودشت نا،تصاویر زیر طبیعت زیبای سیدان را نمایش می دهد.