به گزارش سایت خبری مرودشت نا، علیرغم تاکید و هشدارهای جهاد کشاورزی و اعلام از تریبون های نماز جمعه، برخی از مردم با بی توجهی به این موضوع کاه و کلش مزارع خود را آتش می زنند که این امر آلودگی هوا و بعضاً  تصادفات جاده ای را به دنبال دارد.